معنی و ترجمه کلمه connection terminal به فارسی connection terminal یعنی چه

connection terminal


پايانه اتصال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها