معنی و ترجمه کلمه considerable به فارسی considerable یعنی چه

considerable


شايان ،قابل توجه ،مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها