معنی و ترجمه کلمه contact party به فارسی contact party یعنی چه

contact party


گروه تماس
علوم نظامى : گروهى که براى کسب اطلاعات از يک يکان به جلو اعزام مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها