معنی و ترجمه کلمه contractible به فارسی contractible یعنی چه

contractible


انقباض پذير،قابل انقباض ،جمع شدنى ،کوچک شدنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها