معنی و ترجمه کلمه controlling company به فارسی controlling company یعنی چه

controlling company


موسسه اى که يک يا چند موسسه ديگر را تحت کنترل يا تملک داشته باشدpatern company
قانون ـ فقه : holding company

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها