معنی و ترجمه کلمه convey به فارسی convey یعنی چه

convey


هدايت کردن ،انتقال مال يا دين به وسيله سند کتبى صلح کردن( مال يا حق)،رساندن ،بردن ،حمل کردن ،نقل کردن
علوم مهندسى : انتقال
قانون ـ فقه : انتقال مال يا دين به وسيله سند کتبى صلح کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها