معنی و ترجمه کلمه corkscrew به فارسی corkscrew یعنی چه

corkscrew


دربطرى بازکن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها