معنی و ترجمه کلمه coupling factor به فارسی coupling factor یعنی چه

coupling factor


ضريب اتصال
علوم مهندسى : ضريب پيوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها