معنی و ترجمه کلمه cover point به فارسی cover point یعنی چه

cover point


عضو دفاع نزديک( لاکراس)
ورزش : محل بازيگر در نقطه معينى دور از توپزن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها