معنی و ترجمه کلمه creep strength at elevated temperatures به فارسی creep strength at elevated temperatures یعنی چه

creep strength at elevated temperatures


علوم مهندسى : مقاومت خزشى در دماى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها