معنی و ترجمه کلمه critical altitude به فارسی critical altitude یعنی چه

critical altitude


علوم هوايى : ارتفاع بحرانى
علوم نظامى : ارتفاعى که از ان بالاتر کار دستگاهها مختل مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها