معنی و ترجمه کلمه critical temperature به فارسی critical temperature یعنی چه

critical temperature


علوم مهندسى : درجه حرارت بحرانى
شيمى : دماى بحرانى
نجوم : دماى بحرانى
علوم هوايى : دماى بحرانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها