معنی و ترجمه کلمه cross conditioning به فارسی cross conditioning یعنی چه

cross conditioning


روانشناسى : شرطى شدن ضمنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها