معنی و ترجمه کلمه crosscorner shot به فارسی crosscorner shot یعنی چه

crosscorner shot


ورزش : ضربه به سمت قطر مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها