معنی و ترجمه کلمه crossing target به فارسی crossing target یعنی چه

crossing target


هدف متحرک
علوم نظامى : هدفى که در سمت حرکت مى کند هدف عبور کننده در مسير رژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها