معنی و ترجمه کلمه curtain به فارسی curtain یعنی چه

curtain


ديواره ،جدار پرده ،پوشاندن ،پرده ،جدار،ديوار،حجاجب ،غشاء،(مج ).مانع
معمارى : پرده
علوم نظامى : پرده پوشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها