معنی و ترجمه کلمه cutting property به فارسی cutting property یعنی چه

cutting property


علوم مهندسى : خصوصيت برش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها