معنی و ترجمه کلمه cyclostomate به فارسی cyclostomate یعنی چه

cyclostomate


)=cyclostomatous(دهان گرد،وابسته به جانور دهان گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها