معنی و ترجمه کلمه czarism به فارسی czarism یعنی چه

czarism


حکومت استبدادى ومطلقه ،حکومت تزارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها