معنی و ترجمه کلمه d. constitution به فارسی d. constitution یعنی چه

d. constitution


وجود نازک ،ضعف مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها