معنی و ترجمه کلمه data line به فارسی data line یعنی چه

data line


علوم نظامى : خط فرضى که نمايشگر حد فاصله بين دو روز عمليات مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها