معنی و ترجمه کلمه death-watch به فارسی death-watch یعنی چه

death-watch


پاسبان مرده ،پاسبان کسيکه محکوم بمرگ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها