معنی و ترجمه کلمه decay of luminescence به فارسی decay of luminescence یعنی چه

decay of luminescence


الکترونيک : تباهى لومينسانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها