معنی و ترجمه کلمه definite به فارسی definite یعنی چه

definite


محکم ،معين ،قطعى ،تصريح شده ،صريح ،روشن ،معلوم
معمارى : معين
قانون ـ فقه : منجز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها