معنی و ترجمه کلمه defy به فارسی defy یعنی چه

defy


به مبارزه طلبيدن ،بمبارزه طلبيدن ،تحريک جنگ کردن ،شير کردن
علوم نظامى : تحريک به جنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها