معنی و ترجمه کلمه degrees of unbalance in a three phase sy به فارسی degrees of unbalance in a three phase sy یعنی چه

degrees of unbalance in a three phase sy


الکترونيک : درجه عدم توازن يک مدار سه فاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها