معنی و ترجمه کلمه density gage به فارسی density gage یعنی چه

density gage


زيست شناسى : چگالى سنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها