معنی و ترجمه کلمه depreciator به فارسی depreciator یعنی چه

depreciator


تنزل دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها