معنی و ترجمه کلمه deservingly به فارسی deservingly یعنی چه

deservingly


استحقاقا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها