معنی و ترجمه کلمه determination به فارسی determination یعنی چه

determination


اراده ،تعيين ،عزم ،تصميم ،قصد
معمارى : تعيين
قانون ـ فقه : تصميم
روانشناسى : تصميم
بازرگانى : تعيين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها