معنی و ترجمه کلمه diamond knurled nut به فارسی diamond knurled nut یعنی چه

diamond knurled nut


علوم مهندسى : مهره اج دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها