معنی و ترجمه کلمه diathesis به فارسی diathesis یعنی چه

diathesis


(طب )تمايل يا حساسيت نسبت به چيزى ،عادت
روانشناسى : بيمارى پذيرى ارثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها