معنی و ترجمه کلمه dichromatopsia به فارسی dichromatopsia یعنی چه

dichromatopsia


روانشناسى : رنگ کورى دوفامى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها