معنی و ترجمه کلمه discharge voltage به فارسی discharge voltage یعنی چه

discharge voltage


ولتاژ تخليه
علوم مهندسى : ولتاژ دشارژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها