معنی و ترجمه کلمه discriminable به فارسی discriminable یعنی چه

discriminable


قابل تميز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها