معنی و ترجمه کلمه dishonourably به فارسی dishonourably یعنی چه

dishonourably


بطور ناشايسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها