معنی و ترجمه کلمه dispense به فارسی dispense یعنی چه

dispense


توزيع کردن ،معاف کردن ،بخشيدن ،باطل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها