معنی و ترجمه کلمه display terminal به فارسی display terminal یعنی چه

display terminal


پايانه نمايشگر
کامپيوتر : ترمينال نمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها