معنی و ترجمه کلمه distrubance به فارسی distrubance یعنی چه

distrubance


دستکارى
معمارى : اشوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها