معنی و ترجمه کلمه divtsor به فارسی divtsor یعنی چه

divtsor


مقسوم عليه ،بخشياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها