معنی و ترجمه کلمه double star به فارسی double star یعنی چه

double star


دوگانه ،ستاره مزدوج ستاره دوتايى
نجوم : ستاره دوگانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها