معنی و ترجمه کلمه dowel pin به فارسی dowel pin یعنی چه

dowel pin


علوم مهندسى : ميخچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها