معنی و ترجمه کلمه draughts به فارسی draughts یعنی چه

draughts


نوعى بازى چکرز)checkers(

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها