معنی و ترجمه کلمه drill (press) به فارسی drill (press) یعنی چه

drill (press)


علوم نظامى : مته فشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها