معنی و ترجمه کلمه drinking-glass به فارسی drinking-glass یعنی چه

drinking-glass


گيلاس ،فنجان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها