معنی و ترجمه کلمه driving motor به فارسی driving motor یعنی چه

driving motor


علوم مهندسى : موتور محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها