معنی و ترجمه کلمه dropper به فارسی dropper یعنی چه

dropper


چکاننده ،قطره چکان ،اويخته
شيمى : قطره چکان
ورزش : قطعه ريسمان اضافى قلاب و نخ اصلى ماهيگيرى با طعمه اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها