معنی و ترجمه کلمه drunk به فارسی drunk یعنی چه

drunk


مست ،مخمور،خيس ،دوران مستى
قانون ـ فقه : مست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها