معنی و ترجمه کلمه dutiable goods به فارسی dutiable goods یعنی چه

dutiable goods


کالايى که حقوق گمرکى ياعوارض ديگربدان تعلق مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها