معنی و ترجمه کلمه dying declarations به فارسی dying declarations یعنی چه

dying declarations


اظهارات پيش از فوت ،در CL اظهاراتى را گويند که شخص مشرف به موت پس از اطمينان از قريب الوقوع بودن مرگ خود که مالا "به راستگويى وادارش مى کند
قانون ـ فقه : بيان نمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها